Скімінг
устаноўка спецыяльнага злачынскага абсталявання на банкамат з мэтай счытвання і запісу дадзеных банкаўскай карты для далейшага вырабу яе копіі.
Спажывецкі кошык
гэта спіс рэчаў і паслуг першай неабходнасці, заканадаўча зацвярджаны на вызначаны адрэзак часу.
Стаўка рэфінансавання
гэта стаўка з'яўляецца асноўным інструментам рэгулявання ўзроўню працэнтных ставак на грашовым рынку і служыць асновай для ўстанаўлення працэнтных ставак, пад якія Нацыянальны банк дае грошы банкам.
Страхавальнік
чалавек ці арганізацыя, якія заключаюць дагавор страхавання з мэтай кампенсацыі наступстваў страхавога выпадку.
Страхаванне
гэта абарона ад рызык, звязаных з маёмаснымі інтарэсамі страхавальніка, якую забяспечвае страхавая кампанія за ўзнагароджанне. Тое, ад чаго вы хочаце абараніць сябе ці сваю маёмасць, называецца страхавой рызыкай.
Страхавая выплата
сума грашовых сродкаў, якая выплачваецца страхавальніку (застрахаванай асобе) пры надыходзе страхавога выпадку. Пры маёмасным страхаванні і страхаванні адказнасці страхавая выплата робіцца ў выглядзе страхавога пакрыцця, пры асабістым страхаванні - у выглядзе страхавога забеспячэння.
Страхавая рызыка
мяркуемая падзея, якая валодае прыкметамі верагоднасці і выпадковасці, на выпадак наступлення якой ажыццяўляецца страхаванне.
Страхавы выпадак
прадугледжанае ў дамове страхавання падзея, пры надыходзе якой у страхавой кампаніі ўзнікае абавязак зрабiць выплату страхавой кампенсацыі страхавальніку.